საქართველოს ბანკი აცხადებს ვაკანსიას პორტფელური რისკების ანალიტიკოსის პოზიციაზე

 

ძირითადი ფუნქციები:

 

· საცალო პორტფელის მონიტორინგი

· საცალო პორტფელის სტრატეგიის განსაზღვრა

· საცალო პორტფელის რისკის პარამეტრების დაგეგმვა

· რისკიანობაზე დაფუძნებული ფასდადება

· საცალო პორტფელის სტრეს ტესტინგი

· საცალო პორტფელის მოსალოდნელი ზარალის და უკუგების შეფასება

· საცალო პორტფელის რისკის მოდელების მონიტორინგი

· საცალო პორტფელის რისკის მოდელების განვითარებაში მონაწილეობა

· ადრეული რისკის ინდიკატორების გამოვლენა და ანალიზი

· მენეჯმენტისთვის პრეზენტაციების მომზადება

 

სავალდებულო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი განათლება ეკონომიკის, მათემატიკის, სტატისტიკის ან ფინანსების მიმართულებით;


სამუშაო გამოცდილება:

· სასურველია საკრედიტო რისკების ან რეპორტინგის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

· მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;


სავალდებულო ცოდნა და უნარები:

· სტატისტიკური ანალიზის უნარი;

· რეპორტების / პრეზენტაციების მომზადების უნარი;

· ორგანიზებულობა;

· ყურადღება დეტალების მიმართ, სხარტი, ლოგიკური, ანალიტიკური აზროვნება;

· ძლიერი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

· გუნდურად მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა;

 

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, შეავსეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, ატვირთეთ რეზიუმე/CV და დააჭირეთ ღილაკსგამოაგზავნეთ განაცხადი“. რეზიუმეების მიღების ბოლო ვადაა, 15 დეკემბერი, 2023 წელი.

 

გამოაგზავნეთ განაცხადი

პერსონალური მონაცემების დამუშავება (მათ შორის, სხვა სახელმწიფოსთვის გადაცემა) განხორციელდება სს საქართველოს ბანკის მიერ (ს/კ: 204378869) (მათ შორის, უფლებამოსილი პირის მეშვეობით), რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით და შეინახება არაუმეტეს 10 წლის ვადისა; პერსონალური მონაცემების ატვირთვა ხდება HireHive LTD-ის (ს/კ: 380350, ირლანდია, ქორქი.) ღრუბლოვანი ტექნოლოგიის სისტემაში; სისტემის შესახებ დამატებით ინფორმაცია იხ. hirehive.com. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა ბანკს და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: Careers@bog.ge საქართველოს ბანკი დასაქმებისას ეყრდნობა თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპს და აღიარებს, რომ სხვადასხვა განათლებისა და გამოცდილების მქონე ადამიანებს შეუძლიათ სამუშაო ადგილი გაამდიდრონ მნიშვნელოვანი ღირებულებით. ჩვენი მიზანია ვიყოთ ინკლუზიური ორგანიზაცია, სადაც მრავალფეროვნება დაფასებული და წახალისებულია. ბანკი მაქსიმალურად უზრუნველყოფს რომ არ მოხდეს პირდაპირი თუ არაპირდაპირი დისკრიმინაცია ნებისმიერი მიზეზით, მათ შორის როგორიცაა: რასა; კანის ფერი; ენა; ეთნიკური და სოციალური კუთვნილება; ეროვნება; წარმოშობა; ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობა; შრომითი ხელშეკრულების სტატუსი; საცხოვრებელი ადგილი; ასაკი; სქესი; სექსუალური ორიენტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობა; ჯანმრთელობის მდგომარეობა; რელიგია; საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი კუთვნილება; ოჯახური მდგომარეობა; პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებები; ან სხვა ნიშანი, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას.