გამოაგზავნეთ განაცხადი

პერსონალური მონაცემების დამუშავება (მათ შორის, სხვა სახელმწიფოსთვის გადაცემა) განხორციელდება სს საქართველოს ბანკის მიერ (ს/კ: 204378869) (მათ შორის, უფლებამოსილი პირის მეშვეობით), რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით და შეინახება არაუმეტეს 10 წლის ვადისა; პერსონალური მონაცემების ატვირთვა ხდება HireHive LTD-ის (ს/კ: 380350, ირლანდია, ქორქი.) ღრუბლოვანი ტექნოლოგიის სისტემაში; სისტემის შესახებ დამატებით ინფორმაცია იხ. hirehive.com. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა ბანკს და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: Careers@bog.ge

* მიუთითეთ თქვენი სახელი და გვარი სრულად, პირადობის მოწმობის იდენტურად

* გთხოვთ, სააპლიკაციო ფორმა შეავსოთ ქართული ფონტით

გაცნობებთ, რომ ქვეყანაში Covid-19-ის ეპიდემიური ვითარების ფონზე, სს საქართველოს ბანკის მიერ შესაბამისი შიდა რეგულაციებით, დადგენილია, რომ ყველა ის თანამშრომელი, რომელიც ფიზიკურად დადის ბანკის სამუშაო სივრცეებში და არ არის ვაქცინირებული Covid-19-ის საწინააღმდეგო რომელიმე ვაქცინის ერთი დოზით მაინც, კვირაში რამდენჯერმე სამუშაო სივრცეში დაშვებამდე მოწმდება Covid-19-ის ანტიგენის ტესტით და სამუშაო სივრცეში დაიშვება მხოლოდ ტესტირების შედეგად უარყოფითი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში. ამასთან, ბანკის მიერ წინასწარ განსაზღვრული საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ანტიგენის ტესტირების ხარჯის სრულად ანაზღაურების ვადლებულება ეკისრება თანამშრომელს.