Java დეველოპერი

 

საქართველოს ბანკის Agile გუნდში ვეძებთ Java დეველოპერს.

თუ ხარ ენერგიული, შემოქმედებითი და შეგიძლია გუნდთან ერთად იმუშაო რთული და ინოვაციური მიზნების მისაღწევად, მაშინ ჩვენ გთავაზობთ Java დეველოპერის როლს.


შენი სამუშაო გარემო:

 

შენ გახდები გუნდის წევრი, სადაც სხვადასხვა კომპეტენციის მქონე გამოცდილი პროფესიონალების თვითორგანიზებული გუნდი საერთო მიზნების გარშემოა გაერთიანებული. გუნდთან ერთად მოიფიქრებ მიზნების მიღწერვის გეგმას და ერთად შეასრულებთ მისი განხორციელებისთვის საჭირო ამოცანებს.

შენ ჩაერთვები ღია და კოლაბორაციულ გარემოში, სადაც გუნდური მუშაობით ვაღწევთ წარმატებას და დაშვებული შეცდომები გარდაიქმნება ახალ შესაძლებლობებად.შენი როლით გუნდში:


 • მონაწილეობას მიიღებ პროდუქტის შექმნის სრულ ციკლში, როგორიც არის დიზაინის შემუშავება, კოდინგი, ხარვეზების აღმოფხვრა, დოკუმენტირება;

 • შექმნი მრავალჯერადად გამოყენებად პროგრამულ კომპონენტებს და ბიბლიოთეკას;

 • ჩაერთვები პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის პროცესში;

 • გუნდთან ერთად ჩაერთვები ბიზნეს ამოცანების ანალიზისა და ტექნიკური იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავებაში;

 

Java დეველოპერობისთვის გჭირდება:


 • მინიმუმ ორწლიანი თანამედროვე პროგრამირების ენაზე გამოყენებით კომპლექსური პროგრამული კომპონენტების შექმნის გამოცდილება;

 • Spring-ის ტექნოლოგიის გამოყენებით პროგრამული კომპონენტების შექმნისა და განვითარების გამოცდილება;

 • მონაცემთა სტრუქტურების/ ალგორითმების საფუძვლების ცოდნა;

 • SQL და ORM ტექნოლოგიების მაღალ დონეზე ცოდნა (JPA2, Hibernate);

 • MVC, JDBC და RESTful კონცეფციების ღრმა ცოდნა;

 • პრაქტიკული გამოცდილება Java- ს მიკროსერვისულ არქიტექტურასთან, Spring-Boot– ის გამოყენებით;

 • SVN, Git პროგრამული კოდის მართვის ინსტრუმენტების ცოდნა;


ჩვენ გთავაზობთ:


 • პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო ტრენინგებს;

 • დისტანციურ სამუშაო დღეებს;

 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;

 • კონკურენტულ საბაზო ხელფასს და შესრულების პრემიას;

 

თუ დაგაინტერესა ჩვენს გუნდში ამ პოზიციამ, შეავსეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, ატვირთეთ რეზიუმე/CV და დააჭირეთ ღილაკს „გამოაგზავნეთ განაცხადი“. გამოგზავნის ბოლო ვადა 30/11/2023.

 

ველით შენთან შეხვედრას ^_^ 

 

გამოაგზავნეთ განაცხადი

პერსონალური მონაცემების დამუშავება (მათ შორის, სხვა სახელმწიფოსთვის გადაცემა) განხორციელდება სს საქართველოს ბანკის მიერ (ს/კ: 204378869) (მათ შორის, უფლებამოსილი პირის მეშვეობით), რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით და შეინახება არაუმეტეს 10 წლის ვადისა; პერსონალური მონაცემების ატვირთვა ხდება HireHive LTD-ის (ს/კ: 380350, ირლანდია, ქორქი.) ღრუბლოვანი ტექნოლოგიის სისტემაში; სისტემის შესახებ დამატებით ინფორმაცია იხ. hirehive.com. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა ბანკს და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: Careers@bog.ge საქართველოს ბანკი დასაქმებისას ეყრდნობა თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპს და აღიარებს, რომ სხვადასხვა განათლებისა და გამოცდილების მქონე ადამიანებს შეუძლიათ სამუშაო ადგილი გაამდიდრონ მნიშვნელოვანი ღირებულებით. ჩვენი მიზანია ვიყოთ ინკლუზიური ორგანიზაცია, სადაც მრავალფეროვნება დაფასებული და წახალისებულია. ბანკი მაქსიმალურად უზრუნველყოფს რომ არ მოხდეს პირდაპირი თუ არაპირდაპირი დისკრიმინაცია ნებისმიერი მიზეზით, მათ შორის როგორიცაა: რასა; კანის ფერი; ენა; ეთნიკური და სოციალური კუთვნილება; ეროვნება; წარმოშობა; ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობა; შრომითი ხელშეკრულების სტატუსი; საცხოვრებელი ადგილი; ასაკი; სქესი; სექსუალური ორიენტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობა; ჯანმრთელობის მდგომარეობა; რელიგია; საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი კუთვნილება; ოჯახური მდგომარეობა; პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებები; ან სხვა ნიშანი, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას.

* მიუთითეთ თქვენი სახელი და გვარი სრულად, პირადობის მოწმობის იდენტურად

* გთხოვთ, სააპლიკაციო ფორმა შეავსოთ ქართული ფონტით